Lesy-prodej.cz: ocenění lesa

Zajistíme vám úřední či orientační ocenění vašeho majetku.

Úřední ocenění lesního pozemku a porostu se zpracovává za různými účely. Nejčastěji pro výpočet daně dědické, darovací nebo z nabytí věcí nemovitých. Pro tyto účely je nutné mít zpracovaný znalecký posudek opatřený kulatým razítkem soudního znalce. Pro zjištění orientační ceny je možné nechat si zpracovat nezávislé ocenění vašeho majetku.

Zjišťování porostních zásob

Poskytujeme službu zjišťování porostních zásob (zjištění množství dříví nacházející se na předmětném pozemku) včetně veškerého poradenského servisu).

Zjištění tržní ceny lesa

Zajišťujeme zpracování tržního ocenění lesního pozemku a porostu.

Pokud se rozhodnete využít kterékoliv služby, kontaktujte nás.